Azabu Takechi Official Site 
Stool


 STO B1
 Banquette StoolW:79 D:56 H:37 cm


 EDA -STO
 Stool
W:60 D:50 H:44 cm

 STOBFL
 Stool
W:43 D:34 H:33 cm

 STO - Ovale
 Foot on Stool
W:32 D:20 H:14 cm


 Azabu Takechi      
Home